โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา Pieamsuwan School

หน้าหลัก

ระบบสมาชิก

User Login
Password
   สมัครสมาชิก
 รายชื่อสมาชิก
 อันดับสมาชิกที่มีผลงาน

โรงเรียนของเรา

  ข้อมูลของโรงเรียน
  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
  แผนผังภายในโรงเรียน
  การพัฒนานักเรียน
  ทำเนียบบุคลากร
  ปฏิทินกิจกรรม
  สน.เปี่ยมสุวรรณ
  ติชมเวปฯของโรงเรียน
  สมัครงานเปี่ยมสุวรรณฯ

เปี่ยมสาระ & ไร้สาระ

  ข่าวที่น่าสนใจ
  ชีวะประวัติบุคคลสำคัญ
  สถานที่สำคัญของโลก
  สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ
  ประวัติศาสตร์+วัฒนธรรม
  กีฬา + นักกีฬา
  คอมพิวเตอร์&เทคโนโลยี
  ภาพยนต์ ดารา นักร้อง
  ัตว์และธรรมชาติ
  สุขภาพ
  การ์ตูน เกมส์
  เรื่องอื่นๆ
  ประวัตินักเรียน

ประกาศผลสอบ ปี57

 สอบครั้งที่ 1
 สอบครั้งที่ 2
 ปลายภาคเรียนที่ 1
 สอบครั้งที่ 3
 สอบครั้งที่ 4
 ปลายภาคเรียนที่ 2

ศิษย์เก่าเปี่ยมสุวรรณ

  ลงทะเบียนศิษย์เก่า
  ทำเนียบศิษย์เก่า
  สถิติการศึกษาต่อทั้งหมด
  รุ่นชุติมา 45
  รุ่น 46
  รุ่นศุภนันท์ 47
  รุ่นอนุรักษ์ 48
  รุ่นกริช 49
  รุ่นญาณินธ์ 50
  รุ่นฟ้าฤดี 51
  รุ่นอรณิชา 52
  รุ่นภัคจิรา 53
  รุ่นศุภรัตน์ 54
  รุ่นภัทรพร 55
  รุ่นศริน 56
  รุ่นอิสราภรณ์ 57
  รุ่นพรหมพร 58
  รุ่นกนกวรรณ 59

ภาพกิจกรรมปี 57

ภาพกิจกรรมปี 51

ภาพกิจกรรมปี 52

ภาพกิจกรรมปี 53

ภาพกิจกรรมปี 54

ภาพกิจกรรมปี 55

  เวียนเทียนวันวิสาขะฯ
  เลือกตั้งประธานนักเรียนรุ่นที่ 59

ภาคเรียนที่ 2

แผนผังสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา

ลักษณะที่ตั้ง

โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 609/1 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 28 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดคูหาสวรรค์ ได้ปรับปรุงเปลี่ยนมาเป็นชุมชนที่แวดล้อมด้วยสวนผลไม้ สวนดอกไม้ อยู่ใกล้คลองบางหลวง ปัจจุบันมีทางรถยนต์เข้าถึงโรงเรียน การคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำ และทางบกมีซอยที่รถสามารถเข้าถึงโรงเรียนได้คือ ซอยเพชรเกษม 28 และซอยจรัลฯ 3 มีวัดอยู่ใกล้โรงเรียน 2 วัดคือ วัดคูหาสวรรค์ และ วัดโบสถ์ ใกล้สถานที่ราชการคือ สถานีตำรวจท่าพระ โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงเรียนพณิชการธนบุรี ตลาดศูนย์การค้า และหมู่บ้านจัดสรร

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่น สะอาด สวยงามด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้นรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอ น้ำดื่มที่ใช้สะอาดโดยผ่านเครื่องกรอง มีตู้น้ำเย็นไว้บริการนักเรียนจำนวน 2 ตู้ มีถังขยะไว้บริการทุกจุดที่จำเป็นทั้งนอก และในห้องเรียน บรรยากาศในห้องเรียน เย็นสบาย แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีอาคารสูงอยู่ใกล้ อากาศมีมลพิษน้อย เพราะไม่มีโรงงาน อุตสาหกรรมอยู่ใกล้โรงเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวก
 1. โรงเรียนจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน ทุกห้องจะติดตั้งพัดลมระบายอากาศมีไฟฟ้าให้แสงสว่างอย่างเพียงพอหากจำเป็นต้องใช้
 2. จัดให้มีห้องปฏิบัติการเสริมการเรียนการสอน อาทิเช่น ห้องสมุด ห้องศูนย์สื่อแผนกอนุบาล ห้องศูนย์สื่อแผนกประถมศึกษา ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิชานาฎศิลป์ ห้องเรียนวิชาศิลปะ ห้องเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 3. จัดให้มีห้องประชุมขนาดใหญ่ประกอบด้วยเวทีเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนและผู้ปกครองเวลาประชุมหรือจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
 4. จัดให้มีสถานที่ ที่นักเรียนจะใช้เรียนวิชาพลศึกษาอย่างเพียงพอ โดยมีสนามหญ้า และสนามปูนขนาดเหมาะสม
 5. จัดให้มีสนามเด็กเล่นเป็นสัดส่วน สำหรับเด็กอนุบาล 1 – 3
 6. จัดให้มีร้านสหกรณ์ เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษาทุกชนิด สำหรับนักเรียน
 7. จัดให้มีสถานที่นั่งพักสำหรับผู้ปกครอง ระหว่างรอรับนักเรียน
 8. จัดให้มีห้องรักษาพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำ และมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับ นักเรียนที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย อย่างเพียงพอ
 9. มีบริการน้ำดื่มที่สะอาดด้วยเครื่องกรองน้ำหลายจุด มีตู่น้ำเย็นบริการ 2 ตู้
 10. มีห้องน้ำห้องส้วมที่ตัวอาคารที่ถูกสุขลักษณะไว้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
 11. มีห้องครัวที่ประกอบอาหารสำหรับครูและนักเรียนที่สะอาด เหมาะสมพร้อมกับที่รับประทานอาหารของครูและนักเรียน มีร้านค้า จำหน่ายขนมและน้ำดื่ม
 12. มีบริการรถรับส่งนักเรียน ทั้งระยะใกล้และไกล โดยเป็นรถตู้ปรับอากาศจำนวน 6 คัน และรถเล็ก 1 คัน

มีสระว่ายน้ำขนาด 8 x 16 เมตร ซึ่งใช้เป็นที่ฝึกให้นักเรียนว่ายน้ำอย่างถูกวิธีตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีครูพลศึกษา และผู้ช่วย ฝึกให้นักเรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ สำหรับในวันหยุดปกติ หรือหยุดเนื่องในวันเทศการโรงเรียนเปิดบริการให้แก่เด็กในชุมชนเข้าใช้สระ

สระว่ายน้ำขนาด 8 X 16 เมตร

ผู้ใช้ [ออกจากระบบ]

Pieamsuwan vitaya 2003